Mei 2018

Zoals inmiddels bij iedereen bekend gaat de gaskraan in Groningen op korte termijn dicht. Er worden diverse alternatieven voor aardgas aangedragen en een goede is het werken met propaan. Propaan is met een speciaal mengsysteem zo samen te stellen dat het dezelfde calorische waarden van ons aardgas krijgt. Onze leverancier Algas-SDI uit Seatlle ontwerpt en bouwt deze mengsystemen, de zogenaamde SNG (Synthetic Natural Gas) units. Op 23 mei heeft Sean Guichon, de engineer van Algas op uitnodiging van THP een presentatie gegeven over SNG systemen.

Voordeel van het gebruik van deze units is dat de gebruiker voor het gebruik van propaan geen aanpassing aan zijn gasinstallatie nodig heeft.  Bovendien kan met het mengsysteem propaan ook geleverd worden aan klanten (industrie, woningen, ziekenhuizen en dergelijke) waar voorheen alleen aardgas naar toe ging.

Zie voor meer info deze link: https://algas-sdi.com/products/natural-gas-sng/packaged-sng-systems of neem contact op met ons.