Privacyverklaring Technisch Handelsbureau Pappot

Verwerkingsverantwoordelijke

Technisch Handelsbureau Pappot (THP)
Vermogenweg 49
3641 SR Mijdrecht
0297255202
info@t-h-p.nl

Technisch Handelsbureau Pappot heeft geen functionaris gegevensbescherming in verband met de kleinschaligheid van de verwerking van de persoonsgegevens.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

THP verwerkt de klantgegevens die noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met de klant is gesloten, namelijk het leveren van artikelen. De gegevens die worden verwerkt zijn noodzakelijk voor het onderhouden van contact met de klant, de levering van de gevraagde artikelen en het facturen aan de klant.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De directeur- groot aandeelhouder en de office manager van Technisch Handelsbureau Pappot ontvangen en verwerken de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven binnen of buiten de EU.. 

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens van oud klanten worden nog tien jaar na het beëindigen van de klantrelatie met THP bewaard. Facturen worden nog tien jaar bewaard na het aflopen van de garantietermijn van de verkochte artikelen.

Rechten van de betrokkenen

Het verstrekken van persoonsgegevens zoals vermeld in het verwerkingsregister is noodzakelijk om contact met de klant, levering van een bestelling en facturatie mogelijk te maken. Als de klant (de betrokkende) een bestelling doet, vragen we de gegevens op en op het moment dat de betrokkene deze verstrekt, gaat hij akkoord met de verwerking ervan.

De betrokkene heeft recht op dataportabiliteit en inzage, correctie en verwijdering van de verstrekte persoonsgegevens. Een verzoek hiervoor kan per mail of schriftelijk worden gedaan bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Technisch Handelsbureau Pappot maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Mocht de betrokkene vinden dat THP niet goed omgaat met de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsregister Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Doel

Contact met klant, afleveren bestellingen

Beheer door

Dga en office manager

Betrokkene

Klant

Persoonsgegevens

Naam bedrijf, contactpersoon, adres, telefoonnummer inkoop, mailadres inkoop, kvk, btw nummer, mailadres inkoop, mailadres financiële administratie

Bewaartermijn

Tien jaar na beëindigen klantrelatie met THP.

Betrokken systemen

Snelstart en mailprogramma office

Gedeeld met

Niet gedeeld

 

Doel

Factureren en aanmanen

Beheer door

Dga en office manager

Betrokkene

klant

Persoonsgegevens

Naam bedrijf, contactpersoon, adres,mailadres financiële administratie, telefoonnummer financiële administratie

Bewaartermijn

Tien jaar na beëindigen klantrelatie met THP of tien jaar na het aflopen van de garantietermijn van de verkochte artikelen.

Betrokken systemen

Snelstart , mailprogramma office, Excel

Gedeeld met

Niet gedeeld

 

Doel

Beantwoorden gestelde vragen via contactformulier website THP

Beheer door

Dga

Betrokkene

vraagsteller

Persoonsgegevens

Naam, mailadres, telefoonnummer

Bewaartermijn

Als vraagsteller geen klant wordt, een maand na laatste contact.

Betrokken systemen

Website THP en mailprogramma office

Gedeeld met

Niet gedeeld